CÁT CÔNG NGHIỆP

SỎI CÁC LOẠI

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

VẬT LIỆU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

TIN TỨC

thông tin liên hệ
Hotline
0251 3600 563 - 0913 126 378 (Zalo)

Cát phụ gia thuốc bảo vệ thực vật

Cát bột
Cát bột
Cát (0,2 - 0,4) mm
Cát (0,2 - 0,4) mm
Cát (0,5 - 1,0) mm
Cát (0,5 - 1,0) mm
Cát (0,9 - 1,35) mm
Cát (0,9 - 1,35) mm
Cát (1,5 - 2,5) mm
Cát (1,5 - 2,5) mm
Cát (0,3 - 0,7)mm - màu trắng
Cát (0,3 - 0,7)mm - màu trắng
Cát (0,15 - 0,3)mm
Cát (0,15 - 0,3)mm
Cát (0 - 0,2)mm
Cát (0 - 0,2)mm
Cát (0 - 0,15)mm
Cát (0 - 0,15)mm
Cát (1,7 - 3,0) mm
Cát (1,7 - 3,0) mm
Cát (1,0 - 1,7) mm
Cát (1,0 - 1,7) mm