CÁT CÔNG NGHIỆP

SỎI CÁC LOẠI

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

VẬT LIỆU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

TIN TỨC

thông tin liên hệ
Hotline
0251 3600 563 - 0913 126 378 (Zalo)

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Cát lọc nước(1,2 - 2,0)mm - Ráo nước
Cát lọc nước(1,2 - 2,0)mm - Ráo nư...
Cát lọc nước(2,0 - 4,0)mm - Ráo nước
Cát lọc nước(2,0 - 4,0)mm - Ráo nư...
Cát lọc nước(0,7 - 1,2)mm - Ráo nước
Cát lọc nước(0,7 - 1,2)mm - Ráo nư...
Than hoạt tính gáo dừa
Than hoạt tính gáo dừa
Than hoạt tính
Than hoạt tính
Cát Mangan
Cát Mangan

VẬT LIỆU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Cát công nghiệp (0,15 - 0,3)mm
Cát công nghiệp (0,15 - 0,3)mm
Cát công nghiệp (0 - 0,15)mm
Cát công nghiệp (0 - 0,15)mm
Cát công nghiệp (1,7 - 3,0)mm
Cát công nghiệp (1,7 - 3,0)mm
Than Anthracite
Than Anthracite
Than Anthracite
Than Anthracite
Hạt nâng PH
Hạt nâng PH

SỎI CÁC LOẠI

Sỏi lọc nước (3 - 5)mm
Sỏi lọc nước (3 - 5)mm
Sỏi lọc nước (10 - 15)mm
Sỏi lọc nước (10 - 15)mm
Sỏi lọc nước (20 - 40)mm
Sỏi lọc nước (20 - 40)mm

CÁT CÔNG NGHIỆP

Cát bột
Cát bột
Xưởng sản xuất cát nhuyễn trắng
Xưởng sản xuất cát nhuyễn...
Xưởng sản xuất cát nhuyễn vàng
Xưởng sản xuất cát nhuyễn...
Cát công nghiệp (0,15 - 0,3)mm
Cát công nghiệp (0,15 - 0,3)mm
Cát công nghiệp (0 - 0,15)mm
Cát công nghiệp (0 - 0,15)mm
Cát công nghiệp (1,7 - 3,0)mm
Cát công nghiệp (1,7 - 3,0)mm
Cát công nghiệp (1,0 - 1,7)mm
Cát công nghiệp (1,0 - 1,7)mm
Cát (0,5 - 1,0) mm
Cát (0,5 - 1,0) mm
Cát (0,2 - 0,4) mm
Cát (0,2 - 0,4) mm
Cát (0,9 - 1,35) mm
Cát (0,9 - 1,35) mm
Cát (1,5 - 2,5) mm
Cát (1,5 - 2,5) mm